محمد احمدی

محمد احمدی

27 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
توضیح مفاهیم بسیار کاربردی و روان
مدیریت پروژه در یک نگاه
فن بیان و تسلط به مطالب بسیار عالی میباشد