امیرحسین سرسنگی

امیرحسین سرسنگی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

شناخت توانایی ها
مبحث خوب و به درد بخوري بود ولي حيف فقط معرفي دوره بود
رهنمود پروژه النا
خیلی آموزش خوبی بود استاد به این خوبی...