آتبین مقصودی

آتبین مقصودی

کارشناسی ارشد

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
. ..... .. .... . . . .
مبانی مدیریت دانش
محتوی درس و نحوه ارائه خوب و شایسته است. البته نیاز به تکمیل مبحث از سوی استاد محترم دیده می شود.
کلاه شعبده باز ... برند شخصی
محتوی ارائه شده قابل قبول ولیکن نحوه ارائه توسط ارائه دهنده چندان قوی نیست. کیفیت صدای ویدیوی تولیدی بسیار نازل است.