رضا حبیبیان

رضا حبیبیان

دکترا

2 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی سال آخر دکتری ایمونولوژی هستم.

نظرات کاربر در وب یاد ها

مربی گری در  محیط کار
کلیات مناسبی از مفاهم پایه کوچینگ معرفی شد و با قرار دادن گراف ها انتقال مطلب بهتر صورت گرفت. نقطه اوج این دوره بخش جلسه زنده مربیگری بود که مطالب قبلی را به صورت عملی و به هم پیوسته نشان داد. موضوع مورد بحث جلسه هم بسیار عالی بود. با سپاس از آقای افسریان و مسئولین سایت که امکان تجربه چنین دوره ای را فراهم کردند.