علیرضا جهانشاهلو

علیرضا جهانشاهلو

5 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
با استاد شعبانعلی از مدت ها قبل آشنا بودم و خوشحال شدم که اینجا ویدیو ازشون هستش.
مغز و  تصمیم گیری
نمی دونستم بخش دوپامین مغزم نقش حیاتی داره و البته استرس.