عظیمه  حسن زاده

عظیمه حسن زاده

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
این آموزش برای من بسیار کاربردی بود و بسیار استفاده کردم.