بیتا یزدانی

بیتا یزدانی

کارشناسی

10 وب‌ياد شرکت کرده

فیلمنامه نویس.نویسنده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
ممنون.خیلی خوب بود...برای شما و همه همکاران آرزوی موفقیت میکنم...