ندا  مفاخری

ندا مفاخری

67 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
مممنون عالی بود آقای دکتر درگی عزیز و بیست تا سی و وبیاد :)
مربی گری در  محیط کار
هم مطالب و هم نحوه بیان بسیار خوب بود . سپاس از شما و وبیاد
متخصص حرفه ای
دوره ای خوبی بود ممنون
مسوول دفتر و منشی حرفه ای
دوره ی مفیدی است.برای کسانی که می خواهند به عنوان یک منشی یا مسول دفتر فعالیت کنند بسیار مطالب بسیار مفیدی گفته شده است