سیدعلیرضا رضوانی نژاد

سیدعلیرضا رضوانی نژاد

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان سرایی سازمانی
خیلی زیبا بود دیدم کاملا. نسبت به داستان تغیر کرد
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
خیلی عالی و بی نظیر.......
مبانی فن بیان
عالی ولی اگه مفصل تر بود عالی تر میشد