میثم رنجبر

میثم رنجبر

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

ارتباط اثربخش
جالب بود من هیچ وقت فکر نمی کردم که باید گوش دادن را هم یاد بگیرم و گوش دادن هم تکنیک داره. ممنونم از آقای دکتر رحیمی