مریم روحی عزیزی

مریم روحی عزیزی

20 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

اصول بازاریابی و مدیریت بازار
مطالب به زبان ساده و کاربردی
خلاقیت؛ نگاهی دیگر
با تشکر،مطالب متفاوت و جالبی بود
معجزه زبان بدن؛ اشارات، مفاهیم و کاربردها
مطالب بسیارکاربردی وآموزنده بود.متشکرم