محمد قربانی

محمد قربانی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مغز و  تصمیم گیری
ممنون خیلی مفید بود ولی مطالبش خیلی تخصصی بود دکتر جان :) همیشه موفق باشی