زهرا جهانشاهی

زهرا جهانشاهی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با مبانی حقوق در کسب و کار
زبان ساده در توضیح مفاهیم حقوقی که برای فردی که اصلا با ادبیات حقوقی آشنایی ندارد مفید بود