نوید حسینیان

نوید حسینیان

کارشناسی

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تحلیل اقتصادی برای همه
مباحث پایه اقتصادی ساده، کوتاه و روان توضیح داده شد.
شناخت توانایی ها
این دوره کمک میکنه تا خود واقعی خود رو بهتر بشناسیم. با تمرکز روی توانی های ذاتی، کارهای در راستای نشاط و بهره وری فردی انجام بدیم.