مهدی دربندی

مهدی دربندی

کارشناسی

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
مطلب ایشان دارای یک استعاره خوب بود و به خوبی به آن پرداختند. اما به نظر میرسد به همین یک استعاره تغییر اتفاق نمی افتد. می افتد؟
نگرش قطعه گمشده پازل یادگیری در ایران
استاد محترم خیلی کامل و بیان جزیدیات و دسته بندی مطالب را فرمودند که خیلی قابل استفاده خواهد بود
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تعریف کامل سیستم- بیان اصطلاحات- نکات پرسشنامه و ... از نکات خوبی بود که از این وبیاد یاد گرفتم
شناخت رفتار انسان
توضیحات بیشتر جنبه آکادمیک داشت و به آموخته های من چیزی اضافه نکرد
زبان بدن در مذاکرات
نکات کاربردی مطرح شد و سمبل کاری هم نبود. متشکرم
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
برای فهمیدن دلایل یادگیری اندک، تلنگر خوبی بود. اما به نظرم کافی نبود
کار و تصمیم گیری گروهی
نکات خوبی داشت. اما خیلی مختصر بود. اصول کار گروهی می توانست بیش از این و کاملتر باشد
کارگاه داستان نویسی
تولید وب یاد به صورت صوتی بیان سنگین