امیر گنج خانی

امیر گنج خانی

کارشناسی

40 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس شبکه های کامپیوتری و مدیریت www.ganjkhani.ir و TebianTeb.ir

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
فوق العاده بود ازتون خیلی ممنونم
بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
خیلی ممنون. مطالب خوبی داشت