بهنام حسینی

بهنام حسینی

کاردانی

16 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مسائل حقوقی و قوانین ازدواج
به نظرم وب یاد مفیدی بود.
بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
عالی بود. ممنون از اقای فرضی پور
شناخت توانایی ها
وب یاد خیلی خوبی بود با تشکر
زن باشیم یا مرد؟
هنوز درس را کامل ندیدم ولی همین که محمدرضا شعبانعلی ان اجرا می کند برای عالی بودنش کافی است