حمید حاجتی

حمید حاجتی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان  مجتبی مهدی‌زاده
تجارب جدیدی بود که هرکسی هرچی بخواد بهش میرسه
روشهای نوین بازاریابی
خیلی مسلط و مطالب جدید و کاربردی بود