شبنم شهرستانی

شبنم شهرستانی

کارشناسی

28 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

سبک زندگی ارزش آفرینانه
خیلی خیلی عالی بود...
مدیریت موثر زمان
خیلی مفید و عالی بود...
بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
ممنون خیلی خیلی مفید و کاربردی بود...
لذت ریاضی با شگردهای محاسبه ذهنی
خیلی مفید و کاربردی و عاااالی بود..
مقدمه ای بر مدیریت و کنترل استرس
خیلی عالی و مفید بود...
آموزش سخنرانی و فن بیان
خیلی خیلی مفید و کاربردی بود...
تغییر در مسیر زندگی
عاااالی و کاربردی بود...
شناخت توانایی ها
خیلی مفید و کاربردی بود
هم خدا، هم خرما؟
خیلی عالی و تاثیر گذاربود
لذت یک مصاحبه شغلی
خیلی خیلی عالی و مفید بود