علی دبیری

علی دبیری

کارشناسی ارشد

26 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
متشکرم، سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. امیدوارم باز هم بتونیم از تجربیات ارزمندتون بهره مند بشیم آقای دکتر شیری.
قوانین و نکات مهم در استفاده از «چک»
بسیار شیوا، آموزنده و مفید بود. متشکرم
هم خدا، هم خرما؟
تاثیرگذار ، حرفه ای و دلنشین . متشکرم مهندس عزیز