محمدرضا غلامی

محمدرضا غلامی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی مدیریت دانش
سلام،با تشکر از زحمات شما برای ارائه این مطالب بسیار مهم و با اهمیت....امیدوارم ارائه مباحث به همین جا ختم نشود و سایر مباحث تکمیلی نیز ارائه شده به گونه ای که یک فرد با کسب اطلاعات کافی بتواند از آنها به طور عملی استفاده کند و صرفا به جنبه ی معرفی موضوع اکتفا نشود به امید شنیدن و دیدن بقیه مطالب شما