مریم آزاده

مریم آزاده

کارشناسی ارشد

17 وب‌ياد شرکت کرده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علاقه مند به حوزه های توسعه فردی، سبک زندگی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

لذت یک مصاحبه شغلی
مختصر و مفید بود، استفاده کردم
شناخت رفتار انسان
وبیاد خوبی بود، اما چون تنها به سطح رفتار ها پرداخته شد بود امتیاز بیشتری تعلق نمیگرفت
مبانی فن بیان
آموزنده اما کوتاه بود به نکات مفیدی اشاره شد اما ای کاش کمی مفصل تر بود با تشکر از آقای بهرام پور و وبیاد
داستان مسیر موفقیت
از این وبیاد راضی بودم اما مانند وبیاد های دیگری که مشاهده کردم جامع نبود