مهندس بهرام رزمان

مهندس بهرام رزمان

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاوره استراتژی و رهبری در سازمان ها