کیوان آذربرزین نیاز

کیوان آذربرزین نیاز

کارشناسی

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
محتوا خوب بود اما نمونه کار توضحیات تکمیلی و آنالیز نمونه موفق نداشت
بازاریابی چریکی
عالب بود و کاربردی و زیبا
زبان بدن در مذاکرات
محتوا خوب بود عال و کاربر
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
عنوان بندی و فراگیری
مهندسی فروش؛ تحولی در سیستم فروش
بسیار عالی و آموزنده
آشنایی با COBIT 5
عنوان بندی و به روز بودن مطلب