مسعود حصنی

مسعود حصنی

38 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه با یک سرمایه گذار صحبت کنیم؟
مطالب خلاصه و مفیدی بودند احتمالا در آینده دوباره برخی از نکات گفته شده را مرور خواهم نمود
داستان مسیر موفقیت
مطالب سلیس و شفافی را در مسیر موفقیت بیان نمودند روانی کلام بسیار تاثیر گذار است