مهدی فرخیان

مهدی فرخیان

کاردانی

2 وب‌ياد شرکت کرده

زندگی کردن یک هنره و من سعی می کنم این هنر را بیاموزم و بیاموزم.