داود کریمی اصل

داود کریمی اصل

کارشناسی ارشد

4 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی،9سال سابقه فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش بصورت فروش مستقیم،خرده فروشی،عمده فروشی و پخش و فروش مویرگی .