حمید مری

حمید مری

کاردانی

27 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
فوق العاده بود ممنون آقای دکتر منتظر دوره های تکمیلی از سمت شما هستیم