مهرداد متین فر

مهرداد متین فر

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

فروشنده حرفه ای
بسیار سطحی توضیح می داد. من فکر می کنم آقای خویه به هیچ عنوان صلاحیت معلمی فروش را ندارن. یک شاگرد بازاری از ایشون بهتر و با سطح بالاتری توضیح میده