عباس محمدخانی

عباس محمدخانی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

روشهای نوین بازاریابی
خیلی دنبالش بودم. خیلی
بازاریابی چریکی
موضوع جدید و خوب و عالی