حسین رسولی

حسین رسولی

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بهینه سازی و افزایش سرعت سایت
بسیار روان و دوست داشتنی درس ها را ارائه کردند. ارزش بارها دیدن را دارد.تشکر از وب یاد.
داستان مسیر موفقیت
صحبت های جناب رضایی دل نشین شیوا و اگاهی دهنده است