امین شکرریز

امین شکرریز

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدیر بورس کالا و انرژی