حسام اسمعیل زهی

حسام اسمعیل زهی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
سلام خوب بود همین حالا چرا ۲۰ کاراکتر