سیمین شریفی

سیمین شریفی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش جامع نرم افزار صفحه گسترده  Excel
از نظر من خیلی کار دقیق و مناسبی است که تمام ابعاد و ریزه کاری های اکسل را هم دیده. و همچنین تقسیم بندی جلسات بسیار دقیق و حرفه ای انجام شده ممنون