محمد لطفی

محمد لطفی

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
این وب یاد به من دلیلی برای آموختن چیز های جدید و هم چنین نحوه استفاده از اندوخته هایی که تا الان کسب کرده ام را بخشید. خیلی ممنون آقای دکتر