محسن عابدینی

محسن عابدینی

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
قابل تامل بود. با سپاس.
شناخت رفتار انسان
با تشکر. به نظر من بسیار ساده و روان و قابل فهم توضیح داده شد. عالی بود.