ابوالفضل زارع

ابوالفضل زارع

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
سلام خیلی خوب وعالی
مبانی فن بیان
سلام می تونم بگم عالی
بازاریابی چریکی
با سلام خیلی خوب و مفهومی آموزش داده می شود باتشکر
مقدماتی درباره ارتباطات موثر
سلام خیلی خوب وعالی می باشد
مهندسی فروش؛ تحولی در سیستم فروش
سلام خدا قوت خیلی عالی هست