بابک کیوانی

بابک کیوانی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

خروج از وضع طبیعی به وضع حقوقی
درسته که باید چنید بار وقت گذاشت و با صبر درس رو دید اما واقعا ارزش زمان گذاشتن داره. اون هم با ارائه دکتر طباطبایی.
آموزش جامع نرم افزار ارائه PowerPoint
عالی بود اما به نظرم مقدمش خیلی طولانیه و فقط نکاتی که کاربردی به نظرم کافی بود.