قاسم عزیزیان

قاسم عزیزیان

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
با اینکه این وب یاد رایگان بود، ولی خیلی مفید پرمحتوا بود