علی کریمیان

علی کریمیان

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان مسیر موفقیت
خیلی مسلط و قوی بودند
مدیر باشم یا رهبر؟
خیلی ممنون از ایشون باعث ایجاد بینشی متفاوت شدند .