مهندس سلام

مهندس سلام

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

کار و تصمیم گیری گروهی
خیلی دوره ی ضعیفی بود از نظر محتوایی.
بازاریابی چریکی
خیلی سیمپل بود.به نظرم اصلا کاربردی نبود