سید علی منتظری

سید علی منتظری

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

بنده کارمند شرکت دخانیات ایران هستم و در حوزه بازرگانی مشغول به فعالیت می باشم.