محمد جواد  کمالی آشتیانی

محمد جواد کمالی آشتیانی

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس ارشد فیزیک/ مجری و سخنران

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه استارت آپ خود را راه اندازی کنیم؟
زبان بدن و فن بیان میتونست بهتر باشه