سمیه فربد

سمیه فربد

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

باانگیزه .اعتماد ب نفس بالا.باهوش