عباس صفوی

عباس صفوی

کارشناسی ارشد

10 وب‌ياد شرکت کرده

علاقه مند به یادگیری در حوزه مدیریت

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
مطلب کاربردی و جالب ، استاد در بیان مطالب مسلط و تدریس شیوا است.