محمد غلامرضاپور

محمد غلامرضاپور

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت روابط عمومی به زبان ساده
مطلب موضوع و استاد هرسه عالی بودند مخصوصأ موضوع که کاملأ جدید بود اما سایت وب یاد بسیار زیر ساخت ضعیفی داره چرا دائم درس هایی که مطالعه شده ناتمام باقی میمانند و بعد از اتمام دوره گواهی صادر نمیشه؟
مربی گری در  محیط کار
مطالب بسیار خوب دسته بندیو ارائه شدند و استاد به شیوه عالی بیان کردند با تشکر
لذت یک مصاحبه شغلی
عالی بود و دقیق توضیحات بسیار موثر میباشد ومفید با تشکر فراوان