امیر میرزائی

امیر میرزائی

کارشناسی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی فن بیان
بسیار عالی بود ممنون
روشهای نوین بازاریابی
ویدیو ها مناسب و پر محتوا بود