مهران رجبی

مهران رجبی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدماتی درباره ارتباطات موثر
خیلی عالی ممنون تشکر