محسن میرزاباقری

محسن میرزاباقری

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

قصه بیست تا سی سالگی این سه نفر
خیلی عالی بود کلی ایده جدید و قشنگ برای برنامه هایی که توی بازه سنی بیست تا سی سالگیم داشتم پیدا کردم