مجید حاجی حسنی

مجید حاجی حسنی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی فن بیان
دوره خوب و مناسبی بود برای کسانی که آشنایی ندارن
لذت یک مصاحبه شغلی
عالیه مختصر و مفیییید پیشنهاد میکنم شرکت کنید